INFORMACJE

UWIERZYTELNIENIE

Uwierzytelnione tłumaczenie standardowych dokumentów urzędowych wykonujemy na życzenie ekspresowo na miejscu lub w ciągu 24 godzin.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za uwierzytelnienie lub serwis ekspresowy! Standardowo otrzymują Państwo dwa egzemplarze tłumaczenia.

W wypadku tłumaczeń uwierzytelnionych potrzebne są dokumenty w oryginale. Akceptujemy również ich formę elektroniczną, najlepiej w formacie PDF. W innym wypadku oryginały dokumentów należy przedłożyć przy odbiorze tłumaczenia.

Ceny

Cena tłumaczenia pisemnego uwarunkowana jest stopniem trudności tekstu oraz ewent. dodatkową usługą, jak format specjalny na żądanie, korekta składu drukarskiego itp.

Tekst może być konkretnie oceniony jedynie wtedy, jeśli zostanie przedłożony tłumaczowi i tylko wtedy możliwe jest sporządzenie wiarygodnej oferty. Wyjątek stanowią standardowe akty, np. wystawiane przez USC.

wycena

JESTEŚMY TUTAJ

Tłumacz przysięgły – Kolonia

Tłumaczenia uwierzytelnione (niemiecki) standardowych dokumentów urzędowych wykonujemy na życzenie ekspresowo na miejscu lub w ciągu 24 godzin. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za tłumaczenia uwierzytelnione (niemiecki) lub serwis ekspresowy! Standardowo otrzymują Państwo dwa egzemplarze tłumaczenia.

tłumacz przysięgły Köln